HASTAMIZ İ.Y 54 YAŞINDA 3 DAMAR KORONER BYPASS + KAROTİS ( ŞAH DAMARI ) AMELİYATI TAMAMLANDI.

HASTAMIZ İ.Y 54 YAŞINDA 3 DAMAR KORONER BYPASS + KAROTİS ( ŞAH DAMARI ) AMELİYATI TAMAMLANDI.

Duyurular