HASTAMIZ İ.Y 77 YAŞINDA 3 DAMAR KORONER BYPASS+AORT KAPAK (AVR)AMELİYATI TAMAMLANDI

HASTAMIZ İ.Y 77 YAŞINDA 3 DAMAR KORONER BYPASS+AORT KAPAK (AVR)AMELİYATI TAMAMLANDI

Duyurular