Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti olan hastalara, kalp anjiosu yapılır. Anjiografi sonrası koroner arterlerde tıkanıklık tespit edilenlere Stent takılır veya By-pass cerrahisi uygulanır. Şeker hastalığı olan ve kalbi besleyen ana damarda tıkanıklık olan hastalar için stent tedavisi uygun değildir. Bu hastalara koroner by-pass operasyonu yapmak daha doğrudur.